Şiddetti Önleme ve Azaltma Eylem Planı :
(Bakanlıkça hazırlanan format çerçevesinde ülke genelinde uygulanan bir projedir)

2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren okullarımızda ŞİDDETİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI ile ilgili olarak Bakanlığımızca ülke genelinde başlatılan bu proje halen devam etmektedir. İlk Uygulama yılının ardından proje ile ilgili öğrenciler, rehber öğretmenler, Okul Aile Birliği Yöneticileri ve velilerin de görüşleri alınmıştır. Bu görüşler de dikkate alınarak Müdürlüğümüzce alınan ilave tedbirler sonucunda okullarımızda şiddetin azaldığı elde edilen sayısal verilerin değerlendirilmesinden anlaşılmıştır.

Twitter Güncellemelerİ

No public Twitter messages.

Sponsorlar