Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitimde Psikolojik Hizmetlerin Usul ve Esaslarını düzenleyen ‘Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ni günün koşullarına göre yenileme çalişmalarına başlamıştır.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili ilimiz görüşünü hazırlamak üzere Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü Müdür Yardımcısı Başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili hazırlanacak raporun sadece komisyonun görüşü ile sınırlı kalmaması için ilimzdeki tüm uygulayıcılarn güşlerinin alınmasında yarar görülmüştür.

Özellikle Rehber Öğretmenlerimizin söz konusu yönetmelikle ilgili önerilerini sitemiz aracılığı ile iletmeleri daha sağlıklı ve geniş katılımlı bir rapor hazırlamamıza katkı sağlayacaktır.

60 Yorum.

 1. Yiğider Tudun diyor ki:

  Rehber Öğretmenlerin Çalışma Süreleri

  Yönetmelikte kesin bir ifade kullanılması istekli olanların fazla mesai yapmasına engel teşkil etmeyecektir. Yalnızca mesai saatini önemseyen müdürler yapılan işin niteliğinden çok çalışma saatine odaklanmaktadırlar. Bu anlayıştaki idareciler ile çalışmak rehber öğretmenin motivasyonunu, iş verimliliğini, çalışma iklimini olumsuz etkilemekte olduğu aşikârdır. Mesaiye odaklanan bir çalışan sadece saatini doldurup çıkabilir. yazının tamamı için…
  http://tr-tr.facebook.com/note.php?note_id=142984492429075

 2. serpil diyor ki:

  Yönetmelik değişikliği ne zaman sonuçlanacak acaba?

 3. Bora diyor ki:

  Ne zaman yayınlanacak yönetmelik acaba?

  • rehberlik34 diyor ki:

   Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yönetmelik değişikliği ile ilgili çalışmalar henüz sonuçlanmadı. Sonuç alındığında duyuru yapılacaktır.

 4. gül ırmak diyor ki:

  Rehber öğretmenlerin herşeyden önce görevlendirme sorunu çözülmeli ve görevlendirmeler koordinatör okulların keyfi isteklerine göre değil bazı kurallara göre yapılmalı. Örn.okuldaki öğrenci sayıası,daha önce görevlendirme yapılıp yapılmadığı gibi. Ayrıca rehber öğretmenlere de gönüllü oldukları takdirde etütlüokullarda mesai saati dışında da çalışmalarına devam ederek etüt ücretinden faydalanması sağlanmalı.

 5. Burcu diyor ki:

  Bu çalışma satlerinin 8.00 – 17.00 olacağına dair söylentiler var. Acaba bunda gerçeklik payı var mı? eğer bu gerçekten düşünülüyorsa şunu sormak istiyorum, 8 saat sağlıklı görüşme yapılabilir mi* ikincisi sabahçı öğlenci olan okullarda 8-17 öğrenci var ve öğrenci ile çalışmakla 15.00 deöğrencisi dağılan normal eğitim yapan bir okulda 17.00 e kadar çalışmak aynı şey midir*

  • Burcu diyor ki:

   Psikolojik dnaışman ve rehber öğretmenin calışma saatleri 6 ders saatinden fazla olmamalıdır

  • İdris ASLANTAŞ diyor ki:

   Burcu Öğretmenim, 11 – 15 Temmuz tarihleri arasında Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü/Müdür Yardımcılarına yönelik düzenlediği seminerde, yönetmelik çalışmaları gündeme getirildi. Çalışmanın sürdürüldüğü, ancak mesai saatinin 6 saat olduğu ve değiştirilmeyeceği söylendi. Altı saatin ise ders saati değil 60 dakika üzerinden değerlendirilmesi gerektiği söylendi.
   Rehber Öğretmenlerimizin yönetmelik değişikliği konularındaki görüşleri dikkate alınarak hazırlanan Yönetmelik taslağı Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ancak ilgilenenler görüşlerini doğrudan Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mail olarak gönderebilirler.

 6. Nebahat KÜTÜK diyor ki:

  bende görevlendirldiğimiz seminer, program vs.lere değinmek istiyorum.derse girmediğimizden dolayı il yada ilçe genelinde yapılan tüm programlara ve seminerlere görevli olarak biz psikolojik danışmanlar katılmaktadır. bu seminerler, rehberlik ve psikolojik danışma ile alakası olmasa bile eğitim – öğretimi aksatamasın diye biz gitmekteyiz. böyle olduğu içinde okuldaki işlermize yetişmek daha güç olmakta ve psikolojik danışmanın okul ierisindeki imajını olumsuz etkilemektedir (okulda çok işimiz olmadığı için her göreve biz gidiyoruz gibi oluyor). bence psikolojik danışmanlara verilecek seminer, program vs. etkinliklerin ve görevlerin mesleğimizle alakası olmalıdır.

 7. counseling diyor ki:

  Çalışma saatleri konusunda net açıklamanın olması gerekriğini düşünüyorum. Sabah törenlere katılmayıp 9-3 arası çalışan, öğle tenefüsünde odasını kilitleyip okul dışına çıkan meslektaşlarımız olduğu gibi, daha çok öğrenciye ulaşmak için öğlen yemek arası vermeden çalışan meslektaşlarımız da var. Çalışma saatleri netleşirse, farklı yorumlar ortadan kalkar, herkes aynı mesaide gönül rahatlığıyla çalışmanın huzurunu yaşar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

 8. Burcu diyor ki:

  Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar okullarda normdan daha az sayıda bulundukları halde teftişlerde tüm çalışmaları üstdüzeyde yerine getirmeleri beklenebilmektedir.
  Sınıf öğretmenleri ve veli işlbirliği olmadan ,sağlıklı yürütülemeyecek bir disiplin olan rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili çalışmalar tamamen rehber öğretmenin üzerindedir.İdare ve sınıf öğretmenleri bu konuda birçok okulda pasiftir.rehberlik çalışmalarında psikolojik danışmanın yanında diğer komisyon üyelerinin de aktif görev almasına yönelik yönetmelikte düzenlemeler olmalıdır.

 9. Hakan Rena diyor ki:

  1.Bizim de diğer branş öğretmenleri gibi çalışma saatlerimizi ayarlayarak haftada bir gün boş gün seçeneğimiz olması.
  2.Snnav görevi, seminer dönemi gibi görevlerin gönüllü+ücretli bir halde olması. İstemeyen tatil zamanı köyünde daha ekonomik yaşayabiliyor çünkü. Bu devlete de ek finans yükü bindirmeyecek bir sistem olacaktır.
  3.Yönetmelikte rehber öğretmeni müdürün insiyatifine bırakan bütün muğlak ifadelerin netlik kazanması. Arkadaşların da belirttiği gibi “Rehber Öğretmenin de görüşü alınarak vs.”
  4.Muğlak ifadeler düzeldikten sonra ünvanın önemi yok bence. Koç da olur rehber de ya da psikolojik danışman da. Özlük hakları daha önemli. Eğer rehber öğretmen ifadesi, özlük haklarının deforme edilmesi pahasına değişecekse hiç dokunmasınlar bence.

  • İdris ASLANTAŞ diyor ki:

   Müdürlüğümüzce, halen uygulamanın içinde olan Rehber Öğretmenlerin de görüşleri alınarak Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Bahsettiğiniz konulara da hazırlanan taslakta yer verilmiştir.

 10. zergül diyor ki:

  oda ve görev sorunları kesinlikle tüm okullarda çözümlenmeli.odası olmayan okullara hiç bir meslektaşımız bu okullara görevlendirilmemeli.ramlar buna dikkat etmeli.
  bir çok alanda bizlere sorumluluk veriliyor.ama yetkimiz yok.sorumlu tutulduğumuz çalışmaları yürütmemiz için yetkimizin olması lazım.
  gönüllü olmadan ne ikinci bir okula görevlendirilmeliyiz ne de herhangi bir projede yer almalıyız.bu konuda görüşlerimiz alınması sağlanmalı.
  ismimiz rehber öğretmen olmamalı bu tanımlama değiştirilmeli,gizlilik ilkesi açıklık kazanmalı,çalışma saatlerimizde düzenleme yapılmalı

 11. fahriye diyor ki:

  Liselerde çalışan rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde okullarda tutulması ve sınav döneminin bitiminde tatile gönderilmesi üstelik de bu dönemde (en az 1 aydır )ücret ödenmemesi adil olmayan bir uygulamadır.O dönemlerde okul müdürleri keyfi uygulama ile okul rehber öğretmenlerine yönetmelikler doğrultusunda olmadık olumsuz davranışlar sergilemekte hastaneye ne zaman gittiklerine varana kadar takibe almaktadırlar. sınav dönemleri rehber öğretmenler için işkence dönemine dönmüştür.Ayrıca bu dönemde öğrencilerin ders seçiminde ve girecekleri ortalama sınavlarını belirlemede rehberlik yapmaları beklendiği için rehber öğretmenler normal üstü çalışmaktadırlar.Tüm çabalarına rağmen o dönemde milli eğitim bakanlığının sanki üvey evladı gibi maaş karşılığı çalıştırlmaktadır.ÜCRET ALAMAKTADIRLAR.

 12. Hülya Bilgin diyor ki:

  Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde okulda bulunma zorunluluğu olduğu, ancak maaş karşılığı denerek ücret ödenmediği bilinmektedir. Ancak bu dönemin çok uzun olduğu göz ardı edilmektedir. Diğer branşların birkaç gün içinde sınav ücreti alarak sınavını bitirip gitmesi, Rehber Öğretmeninse okuldaki tüm sınavların bitişini beklemesi(yaklaşık bir ay) ve ücret almaması çok adil olmamaktadır. Düzenlemelerde bu konuyada dikkat çekilmesini istemekteyim. Ayrıca bu dönemde Rehber Öğretmene okulda çok ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Teşekkür ederim .İyi çalışmalar.

 13. Erkan Bayhan diyor ki:

  Yönetmelikle ilgili önerilerim aşağıda ifade edilmiştir;

  1. Rehber Öğretmenlerin staj kaldırma işlemleri ile ilgili olarak yönetmelikte belirtilen hususlar uygulamaya geçirilmeli, uygulanmayacaksa bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmalı,
  2. Çalışma saatleri ile ilgili olarak net bir açıklama getirilmeli,
  3. Seminer dönemi çalışmaları ile ilgili konular netleştirilmeli
  4. Süpervizyon alınabilecek bir düzenleme oluşturulmalı,
  5. Rehber Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili konular netleştirilmeli
  6.Rehber Öğretmenlerin görevlendirilmeleri ile ilgili konular netleştirilmeli, birden fazla okula görevlendirilme uygulamasına son verilmelidir.
  7.Rehberlik Servislerinin fiziki koşullarına standart getirilmeli RAM’lar bu koşulların uygunluğunun denetlenmesi konusunda yetkilendirilmelidir.

 14. elcey diyor ki:

  ayrıca bize bu site tanıtılırken, içinde forum sitesinin de olacağı , rehber öğretmenlerin sorunlarının il milli eğitim müd. tarafından buradan dikkate alınacağı söylenmişti kültür üniversitesinde. öyle bir bölüm açılmadığı gibi site bir blog sitesi havasında, geliştirilmesi neden bu kadar zaman alıyor. oysa ki üye olunuz diye resmi yazı gönderildi. o zaman gereğine uygun bir site hazırlansın.

 15. elcey diyor ki:

  merhabalar, ben ilköğretim okulunda çalışıyorum. farklı bir konuya değinmek istiyorum. yazın tercih dönemi okula gelmek istemiyorum. sbs tercihleri için, memleketimden kalkıp çalıştığım okula gelmem çok uzak mesafe. bu zorunlu mu?? tüm sene çocuklar ders çalışsın diye seminerler veriyorum etkinlikler yapıyorum, toplantılar düzenliyorum. veliler kesinlikle katılmıyor, katılan 3-5 veli hep aynı yüzler. çocuklar aynı derece vurdumduymaz. hiç çocuklarıyla ilgilenmeyen veliler, kalkıp yazın karşıma dikilecek, çok ilgili gibi hocam çocuğa tercih yapalım diyecek. buna boyun eğmek istemiyorum açıkçası ben. yoksa tepkim çocuklara yardım hususunda değil. bu konuda düzenleme yapılmasını diliyorum.

 16. mehmet tepeli diyor ki:

  Meslektaşlarım hemen hemen her konuyu dile getirmişler ve gerçekten alanımıza yapılan büyük haksızlıklar olduğunu bu yorumlardan da anlamaktayız… Bu yorumları okurken içim karardı… Mesleğimiz sahipsiz bırakılmış bir çocuk gibi… Fazlasında gözümüz yok ama hak ettiklerimizi de istiyoruz…

 17. Bora diyor ki:

  PDR yönetmeliğinin 50.maddesinin r fıkrasında geçen
  “Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar” maddesi öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini disiplin kurulunun bir alt kurulu gibi algılamalarına neden olmaktadır. Yine Disiplin yönetmeliğinde geçen

  (2) (Ek fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir.
  maddesi tamamen rehberliğin disiplin işlemlerinin içinde yer aldığını göstermektedir. Rehberlik önleyici olmalıdır, disiplin olayı meydana geldikten sonra, konuya dahil edilmemelidir.Edilecekse Disiplin Yönetmeliğinin sonuna örnek bir rapor formatı konmalıdır, her lise farklı rapor istemektedir.

  6. Rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. Okullarda, rehberlik ve psikolojik danışmayı bir disiplin ve kontrol aracı olarak görmek kesinlikle yanlıştır. Aslında disiplin ve rehberlik, birbiri ile bağdaşmayan kavramlardır. Disiplin denetimi gerektirir. Disiplinde irdeleme, eleştirme, yargılama ve gerekirse ceza verme vardır. Tüm bunlar ise rehberlik anlayışında yeri olmayan öğelerdir. Bu anlayış, okullarda disiplin işlemlerinin gereksizliği biçiminde anlaşılmamalıdır. Disiplin işlemleri ile rehberlik ve psikolojik danışmayı birbirinden ayrı tutmak ve algılamak gereği vardır. Bu nedenle, öğretmenlerin derste konuştu dişe, arkasına döndü diye, defterini-kitabını getirmedi diye, derste sakız çiğniyor diye, öğrencileri rehberlik bürosuna göndermeleri ve cezalandırılmalarını beklemeleri yanlış bir tutumdur. (http://www.rehberogretmen.biz/rehberlik-ve-psikolojik-danismada-yanlis-anlayislar.htm)

  Kurula sevk

  MADDE 41 – (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

 18. erdem diyor ki:

  dün göndermiş olduğum yorum denetim için bekliyor görünüyor, ancak bugün yapılan bir yorum yayınlanmış durumda

  yorumumun neden yayınlanmadığını öğrenebilirmiyim?

 19. mehmet diyor ki:

  Bende destek vermek babında görüşlere katılıyorum..özellikle;
  -rehber öğretmen tanımı değişmelidir. çünkü okullarda öğretmen derse giren, sınav yapan, nöbet tutan kişiler olarak bilinir. bizimde ünvanımızın rehber öğretmen olması bu beklentiyi doğuruyor. bu hem okul içinde hemde okul dışında böyledir. kimse yönetmeliğe bakmıyor tabi. ünvanımızın psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanı gibi içinde öğretmen olmayan bir ifade olması şiddetle tavsiye ediyorum.
  teşekkürler böyle bir çalışma için. inşallah dikkate alınırda yönetmelikte değişiklikler olur.

  • Zeynep Göç diyor ki:

   İsim değişikliği yönetmelik dışında kadro adımızda da yapılmalı (atama prosedürleri ile ilgili gerekçeleri olduğunu bilmekle birlikte, başka bir çözümü olmalı diye düşünüyorum.) sırf kadromuzun adında “öğretmen” ifadesi geçtiği için mesleğimizin öğretmelik olduğunu iddia eden, derse girmemiz gerektiğini düşünen, derse girmediğimiz için (yoğun görüşmeler yapıyor olsak da)çalışmıyor muamelesi yapan bir grup öğretmen/idareci var ne yazık ki. bununla birlikte “rehber öğretmen” ifadesi yazışmalarda da karmaşaya neden oluyor. gelen yazılarda açıkça sınıf rehber öğretmeni kastedildiği halde bunu bir türlü anlatamadığımız durumlar yaşıyoruzdur çoğumuz

 20. özgür yüksekdağ diyor ki:

  Şima göçer arkadaşımızın yorumuna dair belirtmek isterim ki, tamgün ve etüdlü okullarda rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinde uzatmaya giden bir uygulama yanlış olacaktır.Ancak, ücretlendirilmiş “gönüllülük esası” olabilir belki.
  Yoruma “gönüllülük” esasını eklemiş olayım.yanlış uygulamalara zemin hazırlamamak gerekir sunululucak raporda.teşekkürler.

 21. Naim Can diyor ki:

  Öğrencilerin görüşme için dersten çağırma konusunda öncelikle idarecilerden ve sonra öğretmenlerden kaynaklı sürekli problemler oluşmaktadır. İdareciler derste olmayan öğrenciyi yok yazma konusunda, öğretmenler ise derslerinin çok önemli olduğunu öğrenciyi gönderemeyeceklerini belirtmekte önemli-önemsiz ders karmaşasına neden olmaktadırlar. Ancak anlaşılmayan nokta şudur ki 5-10 dk tenefüslerde görüşme yapılmaz, danışma hiç yapılamaz. Yönetmelikte kesin hükümler yer almalıdır.

  3 yıldır çalışmış olduğum okulda hala Rehberlik ve Psikolojik Danışma nın ne olduğunu anlatmak ile uğraşmaktayım.

  Ayrıca verilemeyecek görevlerde de kesin hükümler olmalıdır. Müdürler TKY’ den öğrenci meclislerinin oluşturulmasına kadar çeşitli isteklerde bulunabiliyorlar. İtiraz durumunda ise bir çatışma daha ortaya çıkıyor.

  Ayırca Kayıt Kabul Komisyonunda bulunmamızın ne gibi bir işlevi olduğunu da anlamadığımı ifade etmeliyim. Öğrenciyi okula kaydederken ne gibi bir psikolojik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

  Rehberlik Servisinin karşılanmak zorunda bulunan ihtiyaçları da netleştirilmelidir. Yazıcı temininden fotokopisine, bilgisayarından, kırtasiye malzemesine kadar yazılmalıdır.

  Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Tüm çalışanlar için hayırlı olması dileklerimle.

 22. erdem diyor ki:

  İstanbulda bazı RAM’ larda sınıf öğretmenliği mezunu kişiler Müdürlük yapmakta, bu durum PDR yönetmeliğinin tanımlar kısmına aykırı, özel eğitimcinin tanımında özel eğitim alanında lisans eğitimi almış olma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla tanımlar bölümündeki bu ifadenin yönetmeliğin içinde de açıklanarak, RAM’ larda lisans eğitimi pdr ya da özel eğitim olmayanların yönetici ve öğretmen olmasının önüne geçilmelidir.
  Saygılarımla..

 23. levent diyor ki:

  1) RAM’ lara Müdür, Müdür Yardımcısı ya da öğretmen atamalarında PDR, ya da Özel Eğitim alanında ( Zihinsel, İşitme, Görme ) lisans düzeyinde eğitim görmüş olma şartı mutlaka aranmalıdır. Sınıf öğretmenliği mezunu olup sertifika ile alan değiştiren kişiler RAM lara yönetici ya da öğretmen olarak atanmamalıdır.

  2) Rehber öğretmen kadrolarına, Felsefe, Sosyoloji gibi alanlarından mezun kişilerin ataması kesinlikle yapılmamalıdır.

  komisyon kararlarına eklerseniz sevinirim.

 24. Zeynep Göç diyor ki:

  Okul psikolojik danışmanlarının okullarda ancak rehberlik araştırma merkezlerine bağlı olarak çalışması yönünde bir girişim başlatılmalı. Okullarda mesleğimizi tanımayan ve kabullenemeyen, bizlerin uzmanlığını hiçe sayarak yapacağımızın işin içeriğine bile kendileri karar vermeye çalışan (mesleğimizle çelişen talepler içeren kararlar bunlar), psikolojik danışmanları sekreterya/çeşitli komisyonlar gibi kullanmaya çalışan (bir psikolojik danışmanın tek başına bir burs komisyonu, demokrasi eğitimi komisyonu yada şiddeti önleme-azaltma komisyonu gibi çalışmasını isteyen)amirlerle çalışıyor olmaktansa; çalışmalarımızı, mesleğimizi bilen meslektaşımız olan amirlerle planlamak ve onlar tarafından denetleniyor olmayı tercih edeceğimizi tahmin ediyorum. Yeni yönetmelik bu yönde düzenlemeler içerebilse keşke…

 25. şima göçer diyor ki:

  Yönetmelikte bazı düzenlemelere gidilmesi çok sevindirici. Arkadaşlarımın görüşlerine katılmakla birlikte, bir unsuru da ilave etmek istiyorum. Tam gün eğitim veren ve etüd vaya kurs uygulaması yapılan okullarda görev yapan rehber öğretmenlere de etüd veya kurs saatlerinde hizmetlerine devam etmeleri karşılığında ücret ödenmelidir. Öğrenci öğretime devam ederken, rehber öğretmenin okulda bulunamaması bazı sıkıntılara yol açmaktadır.
  Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 26. özgür yüksekdağ diyor ki:

  Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarının mesleki birliğinin resmen oluşması adına meslek odamızın kuruluşuna dair de bir çalışma önerisi elzem görünmektedir.
  Ayrıca çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunları yeni mahkenme kararıyla, sağlık personeli gösterilebildiği halde bizim bu payeyi alamamış olmamız da başka bir ayıp gibi görünüyor…görüşlerinize ve ilginize sunulur…teşekkürler şimdiden.

 27. parev01 diyor ki:

  Dıştan bakıldığında işleyişi çok etkilemiyor gibi görünsede adımızın “rehber öğretmen” olarak anılması hizmetlerimizi olumsuz etkiliyor. Seneler önce yapılan bir yanlış hal devam etmemelidir.
  -MEB değil de üniversitelerle işbirliği yapılarak hizmetiçi eğitim olanakları genişletilmelidir.
  -Yine en önemli konulardan biri “psikolojik Danışman” ı denetleyecek kişilerin olmaması hem kaliteyi etkilemkte hemde ülke genelinde standardın sağlanamasına sebep olmakta.. Bu sebepten “rehber öğretmen” sayısı kadar rehberlik sistemimiz var satandardımız yok.
  -bu mesleğe başlarken beni en çok hayal kırıklığına uğratan konu Rehberlik Araştırma Merkezleri oldu. bu kurumlar şuan sadece özel eğitim kurumu olarak çalışıyorlar. Bu kurumlar işlerlik kazandığında hem hizmetiçi eğitim konusu hallolur hem de il içinde standart yakalanır. RAM’ ların işlevleri kesinlikle sorgulanmalı!

 28. parev01 diyor ki:

  -Dıştan bakıldığında işleyişi çok etkilemiyor gibi görünsede adımızın “rehber öğretmen” olarak anılması hizmetlerimizi olumsuz etkiliyor. Seneler önce yapılan bir yanlış hal devam etmemelidir.
  -MEB değil de üniversitelerle işbirliği yapılarak hizmetiçi eğitim olanakları genişletilmelidir.
  -Yine en önemli konulardan biri “psikolojik Danışman” ı denetleyecek kişilerin olmaması hem kaliteyi etkilemkte hemde ülke genelinde standardın sağlanamasına sebep olmakta.. Bu sebepten “rehber öğretmen” sayısı kadar rehberlik sistemimiz var satandardımız yok.
  -bu mesleğe başlarken beni en çok hayal kırıklığına uğratan konu Rehberlik Araştırma Merkezleri oldu. bu kurumlar şuan sadece özel eğitim kurumu olarak çalışıyorlar. Bu kurumlar işlerlik kazandığında hem hizmetiçi eğitim konusu hallolur hem de il içinde standart yakalanır. RAM’ ların işlevleri kesinlikle sorgulanmalı!

 29. rehberim psikolojik danışmanım diyor ki:

  Ayrıca hizmetiçi eğitimler, hizmet ettiğimiz konulara paralellik gösterir ve akademisyen desteği daha çok sağlanırsa sanırım daha verimli olur. İyi günler.

 30. rehberim psikolojik danışmanım diyor ki:

  Belki bu önerime pek çok kişi olumsuz tepki gösterecek. Hizmetiçi eğitim faaliyetleri yoluyla felsefe, sosyoloji, eğitim programları ve öğretim gibi bölümlerden mezun olup rehber öğretmenlik yapmakta olanların kendilerini geliştirmeleriyle ilgili engellerin kaldırılması. Bu bölüm mezunlarına bu mesleğe geçişleri bakanlıkça, yasal olarak yapıldı. Ne var ki kendilerini geliştirmeleri ve daha iyi hizmet vermeleri için eğitimlerden soyutlanmamaya gereksinimleri var. Böylelikle çalışma barışının bozulmaması için çaba harcanmasının yerinde olacağını düşünüyorum. Çalışmalarınız umarım yararlı olur ve yönetmelik bu komisyonların yapıcı ve önemli katkılarını görmezden gelinmeden, komisyon kararları doğrultusunda güncellenir. İyi çalışmalar dilerim.

 31. Nadiye diyor ki:

  merhaba okuldaki görevlerimizin sınırları çizilmeli. İlgili ilgisiz herşeyin,yazılacak her raporun psikolojik danışmana yüklenmesinin önüne geçilmeli.Çalışma saatlerine bir düzenleme getirilmeli.5 gün sabahtan akşama kadar okulda kalan da var 30 saati 4 günde doldurup 1 gününün boşa çıkaranda. Gizlilik konusunda kesin hükümler olmalı. Bizim görüşme kayıtlarımızı müfettişler görememeli kaldı ki okul müdürleri bile bunları görmek isteyebiliyor.Haftada bir gün bir okula bir gün başka bir okula görevlendirme saçmalığına son verilmeli. Hizmet içi eğitimler işe yarayacak konularda olmalı toplam kalite okul sağlığı gibi verenin bile bir şey anlamadığı seminerler yerine akademisyenlerin vereceği psikoloji bilgimizi ve danışma becerilerimizi artıracak eğitimler verilmeli

 32. Özkan Emiroğlu diyor ki:

  Sitemizde yazdığım önerimi burada da paylaşmak isterim.
  Umarım bu konudaki çalışmalar mesleğimize güzel katkılar sağlar.

  Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
  i) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman):
  Değişmeli: Sadece “Psikolojik Danışman” olarak
  (Bu değiştiği vakit diğer mevzuatlarda değişimeye başlayacaktır.)
  ————————————————
  Gizlilik ilkesine açıklık getirilmelidir.
  Hangi durumlarda, hangi konularda gizlilik olmayacağı açıkca belirtilmelidir. Ancak bunda dikkatli olmalıdır.
  Öğrencilerin kişisel konulardaki görüşmelerini idare ve müfettişlerin görme konusunda talepleri engelleyici hüküm konmalıdır.
  ————————————-
  Çalışma saatimiz olan “30 iş saatidir” maddesine açıklık getirilmelidir. İş saati konusuna tanımlarda yer verilebilir. Örneğin iş saati: 60 dakikadır. Şeklinde.
  ———————————————-
  Özellikle psikolojik danışma için öğrencilerin dersten alınması resmi bir hükme bağlanması iyi olacaktır. Öğrencinin yok yazılamayacağı belirtilmelidir.
  En büyük sorunlardan birisi budur.

 33. Damla Çağlayan diyor ki:

  İlden ile, okuldan okula değişiklik gösteren çalışma süresi’nin bir netliğe ulaşmasını önemle rica ediyorum. Müdür ya da okul değişikliklerinde sürekli bir çatışma ortamının doğması mesleki tükenmişliği de beraberinde getirmektedir. Bakanlığımızın bu konuda net ve ülke çapında standart olan bir uygulaması olmalı düşüncesindeyim. Okul müdürünün anlayışına, inisiyatifine, insafına veya keyfine bağlı kalmamalıyız! Özgür beyin de söylediği gibi yönetmelikte geçen 30 iş saati kavramı netleşmesi bizlerin yararına olacak ve iş verimliliğini arttıracaktır.

  İyi çalışmalar dilerim.

 34. Teşekkür ederim. Komisyon çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 35. Murat diyor ki:

  Özgür Yüksekdağ adlı arkadaşıma katılıyorum çalışma saatleri konusunda oldukça sıkıntı yaşıyoruz.yönetmelikte haftalık 30 saat diye belirlenmiş ancak benim çalıştığım okulda sabahçılar 7.30 da derse başlıyor öğlenciler ise 12.45′te yani okul 7.30 da başlayıp 17.35 te bitiyor.ben okulda 6 saat nasıl çalışacağım ne zaman çalışacağım. Okulumuzun müdür de bu saatler içerisinde okulda olmamı istiyor. Bu nedenle detaylar önemli.

 36. CEMAL AKYÜREK diyor ki:

  Rehberlik servislerinin normları-standartları yönetmelikte belirlenmelidir. Şöyleki; bu servislerin oluşturulması Okul Müdürlerinin insiyatifine yani subjektiv yaklaşımına bırakılmıştır. Okul Müdürü rehberliğin bilincinde ise destek olmuş ancak tersi durumlarda sudan sebeblerle arkadaşlarımızazorluklar çıkarmaktadır. Bu servisler için okulun inkanları vb.çok genel ve yuvarlak söylemlerle geçiştirilmemelidir. Örneğin; Öğrencilerin rahat ulaşabilecekleri, gerekli teknik donanım(ayrıntılı olarak önerilebilir.)Odanın büyüklüğü iç düzeni de belirtilmelidir. Okulların en kuytu yerlerinde sağlıksız koşullarda faaliyet yürütülmektedir.Dolayısıyla öğrencilerin ve tüm personelin gözünde bir de bu yönü ile değersizleştirilmiş olunuyor.
  Saygılarımla.

 37. Sıla Sancaktar diyor ki:

  Öncelikle, son şura kararlarının da ışığında, ”Okullarda çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personel, alandan mezun müfettişler tarafından denetlenmeli, bu amaçla müfettişlik alanında uzmanlaşma sağlanmalıdır.” görüşüyle de uygun olarak pozitif ayrımcılıkla Psikolojik Danışmanların müfettişliğe geçişi kolaylaştırılmalıdır.

  Gözlemlerime göre, okul ve RAM Psikolojik Danışmanlarına ödül(teşekkür, takdir, maaşla ödüllendirme) verilebilmesine rağmen, hiç bir meslektaşımın böyle bir ödül aldığını duymadım. Eğitim yöneticileri bu konuda motive edilmelidir.

  Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora için üniversitelerle anlaşmalar yapılmalı (gerekiyorsa vakıf üniversiteleriyle), isteyen her psikolojik danışmanın yüksek eğitim alması kolaylaştırılmalı, teşvik edilmeli ve önü açılmalıdır.

  Okul Psikolojik Danışmanlarının kendilerinin isteği dışında görevlendirilmelerinin de önüne geçilmesi taraftarıyım. 2600 öğrencilik bir okulda tek Psikolojik Danışman olarak görev yaparken, bir de haftanın iki günü 1200 öğrencilik okula görevlendirmemiz çıkmasın.

  Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.

 38. Yönetmelik konusunda önerilerim:

  1. Yeni yönetmelik ile mesleki ünvan sorunu çözülmelidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarının mesleki ünvanı Psikolojik Danışman’dır. yönetmeliğin bazı yerlerinde rehber öğretmen bazı yerlerinde Psikolojik Danışman yazmamalıdır. Bizim gerçek mesleki ünvanımız Psikolojik Danışman’dır ve yönetmeliğin tamamında bu şekilde yer almalıdır.

  2. Yeni yönetmelikte mesai saatleri dışında mesleğimizi serbestçe icra edebilmemizin önü açılmalıdır. Bizler Psikolojik Danışmanız. Psikolojik Danışmanlar insanların ruh sağlıklarını koruyucu ve iyileştirici psikolojik danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu alanda gerekli eğitimleri de alarak kendimizi geliştirdiğimizde psikolojik danışma yaparak topluma faydalı olabileceğimiz insan kitlesi artıyor. Kaldı ki toplumumuzda görülen vakalar psikiyatr, psikolog ve psikolojik danışmanların önemini arttırmaktadır. Ancak bizler yönetmeliğimizde yer almadığı ve diğer ilgili mevzuatlar elverişli olmadığı için mesai saatleri dışında bir Psikolojik Danışma Merkezinde mesleğimizi serbest bir şekilde icra edemiyoruz. Danışanlarımız bizleri buluyor. Akademik ilgi alanımıza giren konularda bizlerden destek istiyor. Hatta bazıları intiharı düşündüğünü tek umudunun bizimle yapacakları görüşmelerde olduğunu söylüyor. Ancak bizler ne diyoruz onlara “Psikolojik Danışmanlara okul mesai saatleri dışında psikolojik danışma yapabilme izni verilmiş değil. Üzgünüm ama size yardımcı olamayacağım. Bir başka uzmandan yardım istemeniz gerekmektedir.” demek zorunda kalıyoruz. Danışan intihardan bahsederken biz onlara mevzuattan bahsetmek zorunda kalabiliyoruz. İşte bu duruma yeni yönetmelikte bir son verilmelidir. Zaten Sağlık Bakanlığı ruh sağlığı yasasını revizyona aldı. Psikolojik Danışma Merkezleri sağlık bakanlığı tarafından denetlenecek gibi bir sonucun çıkacağı tahmin edilmektedir. Biz de eğer yeni yönetmeliğimize “Okul mesai saatleri dışında Psikolojik Danışma Merkezlerinde Psikolojik Danışmanlık Hizmetini serbest bir şekilde verebilirler” şeklinde bir madde ekleyebilirsek bu toplumumuz açısından daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.

  3. Yeni yönetmelikte Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinin asgari fiziki koşullarının nasıl olması gerektiği betimlenmelidir. Bazı okulların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri Psikolojik Danışma yapılmaya elverişli değildir. Yani öğrenci PDR Servisine girdiğinde sınıfa benzemeyen, arşiv odası gibi olmayan, kendini rahat hissedebileceği güven verici bir odaya girdiğini hissedebilmelidir. Yönetmelikte PDR Servislerinin asgari fiziki şartları betimlenmediği için Psikolojik Danışmanlar PDR Servisinde olması gereken fiziki şartları okul idaresine anlattıklarında bu istekler lüks olarak algılanabilmektedir. Halbuki modern ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik servislerinin fiziki yapısı çok önemlidir. Bireysel Psikolojik Danışma için uygun koltuklar, Grupla Psikolojik Danışma için uygun masa ve sandalyeler, odanın renginin psikolojik danışma yapılmaya müsait iç açıcı bir renk olma durumu yeni yönetmelikte yerini almalıdır. Aksi durumda Psikolojik Danışmanlar bunları talep ettiklerinde bu bir lüks olarak görülebilmektedir. Ortam, sağaltım yani iyileştirme sürecinde önemlidir. Bir psikolojik danışman, psikolojik danışma yardımı sunma yeterliliğine sahip olduğu halde “Bu yardım bir klinik ortamda sunulursa daha faydalı olabilir. Klinik ortamda sunulacak danışmanlık hizmetinin aynısını burada ben de sunabilirim. Bu yeterliliğe sahibim. Ancak ortam bakımından bu yardım klinik ortamda çocuğunuza sunulursa çocuğunuz seanslarda verilenleri daha iyi alacaktır. şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kalmadan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerinin fiziki yapı düzeni de yönetmelikte yerini almalıdır. “Ayrıca “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile ilgili olmayan hiçbir şey bulunamaz” şeklinde bir madde de yönetmelikte yer almalıdır.

  4. Yönetmelikten Desimal Dosya Sistemi çıkarılmalı E-Rehberlik uygulamasına geçilmelidir. Günümüz teknolojisinde dosya tutmak yerine bu dosyalardaki bilgilerin elektronik ortamda tutulması daha iyi olacaktır.

  5. Yönetmelikte “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinden yardım almaya ihtiyaç duyan bir öğrenci Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine ders saatleri dışında bu yardımı almak için gelemiyorsa Psikolojik Danışman kendi çalışma programına en uygun saatte öğrenciyi dersten alarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu yardımı ona sunar” şeklinde bir madde yer almalıdır.

  Şimdilik önemli olduğunu düşündüğüm konular bunlar. Dikkate alınırsa burada yazdıklarımız sevinirim.

  Yeni yönetmeliğimizin şimdiden hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

  Psikolojik Danışman
  Ahmet Katrancıoğlu

  • rehberlik34 diyor ki:

   Sayın Katrancıoğlu, önerileriniz değişiklikle ilgili yapılacak komisyon toplantısında görüşülecektir.

 39. anti_rehber_öğretmenci diyor ki:

  Üniversitelerin “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” lisans programları bulunmaktadır. Adından anlaşılacağı üzere “Psikolojik Danışman” yetiştirme amacıyla açılmış olan bu bölümlerde Psikolojik Danışmanlık öğretilmektedir. Ancak, tuhaf bir şekilde mezunlarına hak ettikleri “Psikolojik Danışman” unvanı verilmemektedir. Takdir edersiniz ki içinde Psikolojik Danışmanlık geçen bir bölüm mezunlarına Psikolojik Danışman unvanı verilmesi gerekmektedir. Ancak, bazı çevrelerin (Psikoloji lisans mezunlarının) pastayı küçültme korkularından dolayı Psikolojik Danışman unvanı engellenmektedir. Alakasız şekilde ilgili alan mezunlarına “Rehber Öğretmen” unvanı verilmektedir. Mezunların yaptıkları işler arasında Öğretmenlik yoktur. Çünkü, Öğretmen; Öğretim işi yapan kişidir. Halbuki, Psikolojik Danışmanlar Öğretim işi yapmadıkları gibi, Psikolojik Danışmanlık yapmaktadırlar. Bölümün adında ve diplomalarda geçen “Psikolojik Danışman” unvanının verilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.

  SHÇEK özel kreş yönetmeliğine göre kreşlerde sorumlu müdür olarak sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimi eğitimi uzmanı çalışabilmektedir. Fakat, çocuk psikolojisi ile ilgili eğitim alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunu Psikolojik danışman sorumlu müdür olarak görev yapamamaktadır. İlgili yönetmeliğe Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarının da eklenmesi hususunda; gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde Çocukluk ve Ergenlik Psikolojisi, Orta Yaş ve Yaşlılık Psikolojisi, Özel Eğitim/Rehabilitasyon Psikolojisi, Kişilik Bozuklukları, Aile Danışmanlığı/Terapileri, Psikoz ve Nevrozlar, Psikolojik Danışmada Yöntem ve Teknikler, Sosyal Psikoloji, Psikolojik Testler, Ruh Sağlığı, Fizyolojik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Grupla Psikolojik Danışma, Çağdaş Psikoloji Akımları, Madde Bağımlılığı gibi dersler işlenmektedir. Psikolojik Danışmanlık bir ruh sağlığı hizmetidir. Bu nedenle Psikolojik Danışmanlar, Avrupa ve Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık personeli olarak değerlendirilip, sağlık kurumlarında da istihdam edilmelidir. Gereğinin yapılması için saygılarımla arz ederim.

  Türkiye Gençlik Ajansı Kanun Teklifine göre; Gençlik Uzman Yardımcılığına atanabilmek için; sayılan bölümler arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları sayılmamaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde Çocukluk ve Ergenlik Psikolojisi, Orta Yaş ve Yaşlılık Psikolojisi, Özel Eğitim/Rehabilitasyon Psikolojisi, Kişilik Bozuklukları, Aile Danışmanlığı/Terapileri, Psikoz ve Nevrozlar, Psikolojik Danışmada Yöntem ve Teknikler, Sosyal Psikoloji, Psikolojik Testler, Ruh Sağlığı, Fizyolojik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Grupla Psikolojik Danışma, Çağdaş Psikoloji Akımları, Madde Bağımlılığı gibi dersler işlenmektedir. Buna göre Çocuk ve Genç Psikoloji dersleri almakta olan ilgili bölüm mezunlarının da Gençlik Uzman Yardımcısı olması gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  linkteki haberde Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerinin sağlık lisansiyeri sayılarak bir derece almaları ile ilgili açıklama yer almaktadır. http://www.memurlar.net/haber/172200/
  bu bölümün sağlık lisansiyeri olarak kabul edilip psikolojik danışmanların eğitim-öğretim lisansiyeri olarak kabul edilmesi bir tezattır. bunu örnek göstererek psikolojik danışmanlar da sağlık lisansiyeri sayılmalıdır. üstelik psikolojik danışmanlık bir öğretim değil, bir psikolojik yardımdır. yani, ruh sağlığı hizmetidir. bu yanlış düzeltilmelidir.

  • rehberlik34 diyor ki:

   İlginize teşekkür ederiz. Ayrıca mesleğinize sahip çıkmanız takdirle karşılanmıştır. Önerileriniz Komisyonda değerlendirilecektir.

 40. ayşe sarıoğlu diyor ki:

  öncelikle yönetmelik hazırlık aşamasında iken bilgilendirildiğimiz ve görüş istenildiği için teşekkür ederim.
  Mevcut yönetmelikte geçen “….mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir.” ya da
  “…mesleki formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.” örneklerindeki gibi kullanılan “mesleki formasyon” ifadesi hizmetlere göre tanımlanmalı diye düşünüyorum. Bu iadenin net tanımlanması alanın gelişimi, tanınması için olduğu kadar doğru ve çağdaş hizmetin uzman kişilerce verilmesi için önem taşıdığını düşünüyorum.
  Ayrıca rehberlik hizmetlerinde olduğu gibi ölçme değerlendirme hizmetlerinde de etik ilkelerin belirlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.
  teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

  • rehberlik34 diyor ki:

   Önerinize ve katkınıza teşekkür ederiz.

   • Burcu diyor ki:

    Umarım önerilerimiz dikkate alınır.Fikirlerimizi aldığınız için değerli olduğumuzun anlaşıldığını hissettik.
    Rehber öğretmen odasında oturan sadece sorunlu öğrencilerin gönderildiği ve püf deyince sorunları çözmesi gereken bir çalışma arkadaşı değildir.Bu anlamda bir yerlerden destek almak bize iyi geliyor.
    İyi çalışmalar

 41. Gökçe ESAS diyor ki:

  Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
  i)Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
  ibaresi sadece “Psikolojik Danışman” olarak değiştirilmeli diye düşünüyorum.

  Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

  • rehberlik34 diyor ki:

   Psikolojik Danışman olarak değişiklik yapılması yeterli olmayabilir, başka mevzuatta da düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum, ama öneriniz komisyonda dikkate alınacaktır.

 42. İdris diyor ki:

  Teşekkürler Özgür bey, Öneriniz kesinlikle dikkate alınacaktır.

 43. özgür yüksekdağ diyor ki:

  Belirtilen haftalık “30 iş saati” çalışma süresindeki “iş saati” kavramının , okul öncesi yönetmeliğindeki gibi açık tanımının yönetmeliğe eklenmesini öneriyorum.
  Yani: 1 iş saati/çalışma saati: ders saati(40 dk.)+ tenefüs(10dk.) = 50 dk.dır, gibi.
  Ayrıca günlük çalışma saatlerimizin okul müdürü tarafından(tek taraflı olarak)düzenlenmesinin de değiştirilmesi ve , ya “rehber öğretmen ile birlikte” ya da “öğrencilerin okulda bulunduğu saatler esas alınarak” ibaresinin eklenmesini de öneriyorum.
  şimdilik bu kadar önerilerim.teşekkür ederim.çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • ahmet ali kutlu diyor ki:

   merhabalar, kolay gelsin. ilköğretimlerde seminer döneminde, ortaöğretimlerde sınav döneminde rehber öğretmenlere ek ders ödenmesi sürekli olarak sıkıntı oluyor ve bazen farklı yerlerde, farklı uygulamalar yapılabiliyor. Acaba bununla ilgili bir düzenleme getirilebilir mi? Belirli bir standartı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. İlginiz için çok teşekkürler. Ayrıca böylesine faydalı bir site için de elinize sağlık.


Twitter Güncellemelerİ

No public Twitter messages.

Sponsorlar